H.D comment avatar

H.D

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا / بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا

پنجمین دلنوشته

پنجمین دلنوشته

هر کس باید طوری زندگی کند،

که الگویی برای سایرین باشد.

چهارمین دلنوشته

چهارمین دلنوشته

دوست واقعی کسی است که دست تو را بگیرد،

ولی قلب تو را لمس کند.

سومین دلنوشته

سومین دلنوشته

ریسک پذی باش؛

اگر برنده شوی،خوشحال خواهی بود.

اگر بازنده شوی،عاقل تر خواهی شد.

دومین دلنوشته

دومین دلنوشته

در فضا اگر با تمام قوا در گوش یک نفر دیگر فریاد بزنید،

او قادر به شنیدن صدایتان نخواهد بود.

  

این امر به این خاطر است که هوایی وجود ندارد که صدای شما را به گوش فرد دیگر انتقال دهد.

اولین دلنوشته

اولین دلنوشته

پیشرفت بدون تغییر امکان پذیر نیست.

آنها که نمی توانند ذهنشان را تغییر دهند،

قادر به تغییر هیچ چیز نیستند!